Akcja 1% podatku dochodowego dla Białostockiego Klubu Karate Kyokushin “KANKU” prowadzona wspólnie z Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Zarząd Białostockiego Klubu Karate Kyokushin “KANKU”  zwraca się z prośbą do wszystkich sympatyków oraz osób chcących wesprzeć klub o przekazanie 1% podatku dochodowego podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT na wsparcie statutowej działalności klubu. Zgromadzone środki w tej akcji będą przeznaczone w szczególności na rozwój ćwiczących w naszym klubie dzieci oraz młodzieży. Będziemy bardzo wdzięczni jeżeli poinformujecie także o tej akcji Waszych znajomych, bliskich oraz zaprzyjaźnione podmioty gospodarcze.

Wspólnie zawsze możemy więcej.

Uwaga:
Tylko prawidłowo wypełniony formularz oznacza przekazanie nam środków z 1%.

Aby środki do nas trafiły muszą być wypełnione co najmniej trzy pola:

  • Numer KRS: 0000 215 720
  • Cel szczegółowy 1% :  KYOKUSHIN KANKU
    Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : X

Szczegóły akcji oraz sposób wypełniania CIL 1 %PIT oraz PIT OP dla emerytów i rencistów których rozliczył ZUS (PIT-OP) oświadczenie mogą wypełnić ci emeryci lub renciści, którzy dostali od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcą przekazać 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, należy wydrukować wypełnić i zanieść do US, NIE POTRZEBA ROZLICZAĆ SIĘ PONOWNIE.

PIT OP dla emerytów i rencistów których rozliczył ZUS