Program “KLUB”

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program ” Klub” (edycja 2018).

 

klub

 

Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację 10000 zł w ramach ministerialnego programu „Klub”. Jest to kolejny rok kiedy MSiT wspiera nasze stowarzyszenie (braliśmy udział w ubiegłorocznej edycji Programu “Klub” 2017).

Program „Klub” polega na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Szkoła i klub to dwa kluczowe miejsca kształtujące sportowo dzieci i młodzież. Dlatego istotne jest dotarcie z propozycjami do środowisk, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych obszarów. Jednocześnie niezbędne jest wsparcie klubów sportowych działających często w trudnych warunkach ekonomiczno – organizacyjnych.

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Nasze stowarzyszenie w roku 2018 dofinansowanie przeznaczyło na wynagrodzenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego.

 

Prezes Klubu

Dariusz Cymmerman