Wymagania egzaminacyjne do 14 roku życia

System stopni KYU – Junior – dotyczy dzieci do 14 roku życia. System ten został skonstruowany w ten sposób aby uwzględnić możliwości motoryczne i psychologiczne tak młodych ludzi. Pozwala z jednej strony dość często egzaminować dziecko, a z drugiej strony rozciąga w czasie jego dojście do 4 kyu. Do tego momentu ocenia się przede wszystkim poziom opanowania technik, gibkość i koordynację. W skali 4 – 1 kyu do tych kryteriów dochodzi ocena wytrzymałości psychofizycznej, znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze sztukami walki oraz poziom kumite. Podstawą systemu junior jest podział na trzy egzaminy w ramach poszczególnych kyu na poziomie od 10 do 5 kyu. Później dzieci będą zdawać egzaminy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla dorosłych, a posiadany stopień „Junior” zamienia się na odpowiednik stopnia dorosłych (kolor pasa nie ulega zmianie).
Ponadto obowiązuje następująca zasada – egzaminów nie można łączyć ani pomijać ich kolejności.
Szerokość pagonów powinna wynosić 0,5 cm.
Odległość pagonów od siebie 1.5 cm.
Odległość pierwszego czerwonego pagonu od końca pasa 10 cm.
Pagon wyróżniający nieparzyste kyu (tj.9,7,5) należy naszyć jako pierwszy w odległości 7 cm

10.1

 1. Pozycje: fudo-dachi
 2. Uderzenia/cięcia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan)
 3. Kopnięcia: hiza-geri (chudan)
 4. Test sprawnościowy: 50 x zaciskanie pięści. 10 przysiadów na całych stopach
 5. Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa: sala, szatnia, ubiór itp.
  Strefy: jodan, chudan, gedan, znaczenie słowa kiai
10.2

 1. Pozycje: zenkutsu-dachi
 2. Uderzenia/cięcia: uraken-shomen-uchi
 3. Bloki: morote gedan-barai
 4. Kopnięcia: hiza-geri chudan + kiai
 5. Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachi i powrót do fudo-dachi
 6. Test sprawnościowy: 10 skłonów w przód
 7. Teoria i komendy: pozycja seiza – siadanie i wstawanie, ukłony. Znaczenie słowa naore
10.3

 1. Pozycje: yoi-dachi, heiko-dachi
 2. Uderzenia/cięcia: seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).
 3. Bloki: gedan-barai
 4. Kopnięcia: hiza-geri jodan + kiai
 5. Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachi z morote gedan-barai i powrót do fudo-dachi
 6. Test sprawnościowy: 10 pompek
 7. Teoria i komendy: znaczenie słowa karate iosu
9.1

 1. Pozycje: heisoku-dachi
 2. Uderzenia/cięcia: oi-tsuki (jodan, chudan, gedan)
 3. Bloki: jodan-uke
 4. Kopnięcia: mea-keage
 5. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu-dachi z oi-tsuki
 6. Test sprawnościowy: 10 przysiadów, 10 kołysek
 7. Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa, liczenie po japońsku do 10
9.2

 1. Pozycje: musubi-dachi
 2. Uderzenia/cięcia: gyaku-tsuki (jodan, chudan, gedan)
 3. Bloki: soto-uke
 4. Kopnięcia: kin-geri
 5. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu-dachi z gyaku-tsuki
 6. Test sprawnościowy: 10 przysiadów, 10 kołysek
 7. Teoria i komendy: znaczenie słów sensei, shihan i senpai
9.3

 1. Pozycje: neko-ashi-dachi
 2. Uderzenia/cięcia: seiken-ago-uchi
 3. Bloki: uchi-uke
 4. Kopnięcia: mae-geri
 5. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu-dachi z oi-tsuki/gyaku-tsuki/uke, obrót z gedan-barai itd.
 6. Test sprawnościowy: 10 pompek na pięściach, 10 kołysek
 7. Teoria i komendy: znaczenie słów kyoku-shin-kai
8.1

 1. Pozycje: kokutsu-dachi
 2. Uderzenia/cięcia: shuto-sakotsu-uchi-komi
 3. Kopnięcia: soto-keage
 4. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z keri, obrót z morote gedan-barai itd.
 5. Test sprawnościowy: 10 przewrotów w przód, mostek
 6. Teoria i komendy: przysięga Dojo.
8.2

 1. Pozycje: moroashi-dachi, uchi-hachiji-dachi
 2. Uderzenia/cięcia: shuto-sakotsu-uchi
 3. Kopnięcia: uchi-keage
 4. Renraku: krok w tył w zenkutsu-dachi z gedan-barai plus gyaku-tsuki i powrót do fudo-dachi
 5. Test sprawnościowy: 10 przewrotów w tył, szpagat
 6. Teoria i komendy: nogare I
8.3

 1. Pozycje: sanchin-dachi
 2. Uderzenia/cięcia: shuto-ganmen-uchi
 3. Kopnięcia: mea-geri jodan
 4. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z uke plus gyaku-tsuki obrót z gedan-barai
 5. Kata: kihon kata I
 6. Test sprawnościowy: 10 x gwiazda, 10 skłonów w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku
 7. Teoria i komendy: nogare II
7.1

 1. Pozycje: kiba-dachi
 2. Uderzenia/cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
 3. Kopnięcia: kansetsu-geri
 4. Renraku: trzy kroki w przód w sanshin-dachi z tsuki/uchi/keri/uke, obrót poprzez przekrok
 5. Kata: taikyoku I
 6. Test sprawnościowy: 10 x stanie na rękach pod drabinkami
 7. Teoria i komendy: ibuki
7.2

 1. Pozycje: tsuruashi-dachi
 2. Uderzenia/cięcia: uraken-yoko-uchi (jodan, chudan)
 3. Kopnięcia: kakato-geri
 4. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mea-geri + gyaku-tsuki, obrót z morote gedan-barai
 5. Kata: taikyoku II
 6. Test sprawnościowy: 15 sekund stanie na rękach pod drabinkami
 7. Teoria i komendy: etykieta dojo
7.3

 1. Pozycje: kake-dachi
 2. Uderzenia/ięcia: shuto-mawashi-uchi
 3. Bloki: shuto mawashi-uke
 4. Kopnięcia: yoko-keage, ushiro-keage
 5. Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu-dachi z shuto-mawashi-uke, obrót poprzez przekrok
 6. Kata: sakugi I
 7. Test sprawnościowy: 10 x sprężynka
 8. Teoria i komendy: historia Kyokushin Karate
6.1

 1. Pozycje: pozycja walki
 2. Uderzenia/cięcia: seike- tate-tsuki (jodan, chudan, gedan)
 3. Kopnięcia: mawashi-geri gedan
 4. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tate-tsuki, obrót poprzez zakrok
 5. Kumite: 5 x 1 minuta
 6. Kata: sakugi II
 7. Test sprawnościowy: 10 x scyzoryk, szpagat w bok na piętach
 8. Teoria i komendy: twórca nowoczesnego Kyokushin Sosai Mas Oyama
6.2

 1. Pozycje: krok dostawny w pozycji walki
 2. Uderzenia/cięcia: tetsui-hizo-uchi, tetsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan)
 3. Kopnięcia: mawashi-geri chudan
 4. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-keage/yoko-keage/soto-keage + gyaku-tsuki, obrót
 5. Kumite: 10 x 1 minuta
 6. Kata: taikyoku III
 7. Test sprawnościowy: 10 przeskoków w przysiadzie przez klęczącego partnera
 8. Teoria i komendy: wiedza na temat Światowej Organizacji Karate
6.3

 1. Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki
 2. Uderzenia/cięcia: tetsui-kome-kami-uchi, uraken-shita-tsuki
 3. Bloki: osae-uke
 4. Kopnięcia: mawashi-geri jodan
 5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z kin-geri/mae-geri/mawashi-geri + gyaku-tsuki, obrót
 6. Kumite: 15 x 1 minuta
 7. Kata: pinan I
 8. Test sprawnościowy: 10 x przeskok przez pas
 9. Teoria i komendy: wyniki Polaków na MŚ i ME
5.1

 1. Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki
 2. Uderzenia/cięcia: seiken-mawashi-uchi
 3. Bloki: morote-uke
 4. Kopnięcia: yoko-geri-chudan
 5. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae-geri/mawashi-geri/yoko-geri + gyaku tate-tsuki, obrót
 6. Kumite: 20 x 1 minuta
 7. Kata: pinan II
 8. Test sprawnościowy: 5 podciągnięć na drążku
 9. Teoria i komendy: znajomość słów ze słownika japońskiego
5.2

 1. Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki, zmianę dystansu oraz kiai
 2. Uderzenia/cięcia: yonhon-nukite
 3. Bloki: uchi-uke i gedan-barai
 4. Kopnięcia: ushiro-geri chudan
 5. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z Oi tate-tsuki + Gyaku tate-tsuki, obrót
 6. Kumite: 25 x 1 minuta
 7. Kata: sakugi III
 8. Test sprawnościowy: 10 przeskoków nad przeszkodą z przewrotem przodem na materacu
 9. Teoria i komendy: komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate
5.3

 1. Pozycje: poruszanie się w pozycji walki + walka z cieniem
 2. Uderzenia/cięcia: nukite ippon/nihon
 3. Bloki: juji-uke (jodan, gedan)
 4. Kopnięcia: yoko-geri jodan
 5. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate-tsuki + gyaku tate-tsuki + mae-geri/mawashi-geri/yoko-geri, obrót podnosząc ręce
 6. Kumite: 30 x 1 minuta
 7. Kata: pinan III, kihon kata II, sanchin kata
 8. Test sprawnościowy: przejście w szerz sali na rękach, elementy samoobrony
 9. Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate