Wymagania egzaminacyjne powyżej 14 roku życia

Kyokushin – podobnie jak inne sztuki walki posiada swój system stopni wtajemniczenia – kyu (uczniowskie) i dan (mistrzowskie). Kolejność stopni uczniowskich – od 10 kyu do 1 kyu, natomiast stopni mistrzowskich – od 1 dan do 10 dan. Kolor pasa informuje jaki stopień posiada jego właściciel. Zdobywanie kolejnych pasów to swego rodzaju podróż. Każdy etap to nowe zadania i pytania, to zdolność rozumienia karate, panowania nad samym sobą, siła i mądrość. Im jest się na tej drodze dalej, tym większe pragnienie by codzienny trening pogłębić lekturą, medytacją, spotkaniami z ludźmi.

10 Kyu

 1. Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązania obi.
 2. Znaczenie słowa kyoku-shin-kai oraz znajomość etykiety Dojo i przysięgi Dojo.
 3. Liczenie po japonsku do 10.
 4. Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.
 5. Uderzenia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).
 6. Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai, kake-wake-uke.
 7. Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mea-keage.
 8. Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
 9. Z aktywnej pozycji haisoku-dachi przejść do zenkutsu-dachi i wykonać techniki: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri, kin-geri. Uwzględnić stronę lewą oraz prawą i stosować okrzyk.
9 Kyu

 1. Historia kyokushin karate.
 2. Pozycje: musubi-dachi, sanchin-dachi.
 3. Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate-tsuki (jodan, chudan, gedan).
 4. Bloki: seiken-chudan-soto-uke.
 5. Kopnięcia: mea-geri-chudan (chusoku).
 6. Oddychanie: nogare.
 7. Ippon kumite: atakujący; jodan-tsuki, broniący się; jodan-uke + kontra chudan-gyaku-tsuki (w zenkutsu-dachi).
 8. Jiyu-ippon-kumite: atakujący; jodan-tsuki, broniący się; jodan-uke z zejściem z linii ataku + kontra seiken-chudan-mawashi-tsuki (w kumite dachi).
 9. Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący wykonuje atak ręką (jodan-tsuki), broniący się wykonuje jodan-uke + jodan-gyaku-tsuki i hiza-geri (w kumite dachi).
 10. Test kondycyjny: 30 pompek na pięściach, 20 skłonów w przód
 11. Test poruszania się w pozycji sanchin-dachi i zenkutsu-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata
8 Kyu

 1. Pozycje: kokutsu-dachi, kiba-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki, jun-tsuki (jodan, chudan, gedan), shuto-sakotsu-uchi, shuto-uchi-komi.
 3. Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
 4. Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage.
 5. Oddychanie: nogare, ibuki ( san-kai ).
 6. Ippon-kumite: atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke + kontra chudan-gyaku-tsuki (w zenkutsu-dachi).
 7. Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje seiken-chudan-tsuki, broniący się soto-uke z zejściem z linii ataku + seiken-shita-tsuki i gedan-mawashi-geri (w kumite dachi).
 8. Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke + seiken-tate-tsuki-jodan i hiza-geri (w kumite dachi).
 9. Jiyo-kumite: randori.
 10. Test kondycyjny: 25 pompek na pięściach i chusoku, 15 pompek na palcach i kolanach, 25 skłonów w przód
 11. Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.
7 Kyu

 1. Pozycje: neko-ashi-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-kami-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.
 3. Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke.
 4. Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.
 5. Sanbon kumite: atakujący wykonuje trzy kroki w zenkutsu dachi atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki i gedan-tsuki, broniący się cofając wykonuje trzy kroki z kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai + kontruje chudan-gyaku-tsuki i gedan-barai.
 6. Oddychanie: nogare i ibuki.
 7. Ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke i uraken-shomen-uchi
 8. Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke oraz kontruje technikami seiken-shita-tsuki, seiken-chudan-mawashi-tsuki i mawashi-geri-gedan (w kumite dachi).
 9. Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się seiken-uchi-uke i kontruje stosując uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki, i hiza-geri (w kumite dachi).
 10. Jiyu-kumite: randori.
 11. Test kondycyjny: 30 pompek na pięściach i chusoku, 30 skłonów w przód.
 12. Test poruszania się w pozycjach zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi i neko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.
6 Kyu

 1. Pozycje: tsuru-ashi-dachi
 2. Uderzenia i cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken-hizo-uchi, uraken-gamnen-oroshi-uchi, shyto-jodan-uchi-uchi, ni-hon-nukite (me-tsuki), jon-hon-nukite, hiji-ate (chudan, jodan), hiji, jodan i chudan-ate.
 3. Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke/gedan-barai.
 4. Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.
 5. Renraku: atakujący: mae-geri-chudan, gyaku-tsuki, broniący się: soto-uke, gedan-barai i chudan-gyaku-tsuki.
 6. Ippon-kumite: atakujący: migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki; broniący się: hidari-jodan-uchi-uke, soto-uke i gedan-barai kontrując gyaku-shuto-sakotsu-uchi (w zenkutsu dachi).
 7. Jiyu-ippon-kumite: atakujący migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki, broniący się: hidari-uchi-uke, soto-uke, gedan-barai i kontrując mae-geri, chudan-mawashi-tsuki i chudan-mawashi-geri (w kumite dachi).
 8. Jiyu-ippon-kumite: I kyokushin-kumite: atakujący migi zenkutsu-dachi i migi-jodan-tsuki, hidari-chudan-tsuki, broniący się: hidari-uchi-uke, hidari-soto-uke, hidari-gedan-barai, neko-ashi-dachi, hidari-mae-geri-chudan, migi-shuto-sakotsu-uchi, morote-tensho-kubi, hiza-geri, morote-shotei (w kumite dachi).
 9. Jiyu-kumite: 10 walk po 2 minuty
 10. Test sprawnościowy: 50 pompek na pięściach i chusoku, 30 pompek na palcach, 20 pompek na 3 palcach, 40 skłonów w przód.
 11. Test poruszania się w pozycjach: zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi, neko-ashi-dachi i tsuru-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kichon-no-kata.
5 Kyu

 1. Pozycje: moro-ashi-dachi
 2. Uderzenia i cięcia: shotei-uchi (jodan, chudan, gedan), hiji-age-ate-jodan.
 3. Bloki: shotei-uke (jodan, chudan, gedan), mae-mawashi-uke.
 4. Kopnięcia: ushiro-geri-chudan wykonane trzema metodami: atakujący: przekrok z obrotem; broniący się: obrót z miejsca poprzez zakrok.
 5. Renraku: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan, chudan-gyaku-tsuki.
 6. Oddychanie: ibuki inogare w pozycji sanshin-dachi z morote-uke i gyaku-tsuki.
 7. Ippon-kumite: atakujący: migi-mae-geri-chudan; broniący się: hidari shotei-uke-gedan i kontra hidari-mae-geri-chudan, migi-chudan-gyaku-tsuki i migi-mawashi-geri-gedan (w kumite dachi).
 8. Jiyu-ippon-kumite: atakujący: migi-mae-geri-chudan; broniący się: hidari-shotei-uke-gedan kontra hidari-mae-geri-chudan, migi-chudan-gyaku-tsuki i migi-mawashi-geri-gedan (w kumite dachi).
 9. Jiyu-ippon-kumite: II kyokushin kumite: atakujący: migi-mae-geri-chudan; broniący się: hidari-chudan-mae-geri, migi-tate-tsuki-jodan, nihon-tensho-kubi, migi-hiza-geri, morote-shotei.
 10. Jiyu-kumite: 12 walk po 2 minuty.
 11. Test kondycyjny: 60 pompek na pięściach i chusoku, 40 pompek na palcach, 30 pompek na 3 palcach, 50 skłonów w przód.
 12. Test poruszania się w pozycji moro-ashi-dachi stosując techniki z kihon-no-kata.
4 Kyu

 1. Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi.
 2. Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja początek pozycji heiko-dachi, pozycja zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kiba-dachi, moro-ashi-dachi, kake-dachi i tsuru-ashi-dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin-dachi w kombinacji: shuto-sakotsu-uchi, ganmen-uchi, uchi-komi, hizo-uchi i uchi-uchi.
 4. Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach, blok shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai i shuto-mae-mawashi-uke.
 5. Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku i haisoku), ushiro-geri-jodan
 6. Jiyu-ippon-kumite: III kyokushin-kumite: atakujący: migi zenkutsu-dachi, migi-jodan-oi-tsuki; broniący się: hidari-uchi-uke, hidari-tensho, migi-uraken-shomen-uchi, przekrok, hidari-yoko-geri-chudan, migi-tate-tsuki-jodan.
 7. Jiyu-kumite: 15 walk po 2 minuty.
 8. Test kondycyjny: :30 pompek na pięściach, 70 skłonów w przód,
  10 przeskoków nad partnerem,
  10 przeskoków przez własny pas w przód i w tył.
3 Kyu

 1. Pozycje: shiko-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji: chudan-hiji-ate, chudan-age-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate i ushiro-hiji-ate.
 3. Bloki: 8 wariantów shuto w pozycji sanchin-dachi w kombinacji: shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-mae-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto-juji-jodan-uke i shuto-juji-gedan-uke.
 4. Kopnięcia: mae-kakato-geri (jodan, chudan, gedan), ago-jodan-geri.
 5. Yakusoku-ippon-kumite: atakujący: informuje, jaki atak wykona; broniący się: musi przygotować obronę z kiai.
 6. Jiyu-ippon-kumite: IV kyokushin kumite: atakujący: hidari-zenkutsu-dachi, hidari-seiken-chudan-tsuki; broniący się: hidari-soto-uke, cofnięcie nogi wykrocznej, migi-mawashi-geri-chudan, musubi-dachi, hidari-mawashi-geri-chudan, migi-jodan-tsuki.
 7. Jiyu-kumite: 20 walk po 2 minuty.
 8. Test kondycyjny: 50 pompek na pięściach, 100 skłonów w przód, 15 przeskoków nad partnerem, 15 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz, skłon w przód w siadzie rozkrocznym (klatka piersiowa dotyka podłogi).
 9. Poruszanie się w różnych pozycjach stosując techniki z kihon-no-kata.
2 Kyu

 1. Uderzenia i cięcia: hiraken-tsuki (jodan, chudan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uchi, haishu (jodan, chudan), age-jodan-tsuki.
 2. Bloki: koken-uke (jodan, chudan, gedan).
 3. Kopnięcia: tobi-nidan-geri, tobi-gyaku-mae-geri, tobi-oi-mae-geri.
 4. Renraku: lewa pozycja renraku, rozpoczęcie poprzez hidari-gedan-barai następnie seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, mae-geri, mawashi-geri, hidari-gedan-barai i gyaku-tsuki.
 5. Jiyu-ippon-kumite: V kyokushin-kumite: atakujący: migi-zenkutsu-dachi, migi-jodan-tsuki; broniący się: hidari-uchi-uke, lewą dłonią tencho od góry, prawą chwyt od dołu, lewą stopę przesunąć do prawej, migi-kansetsu-geri, obrót i hidari-ushiro-geri.
 6. Jiyu-kumite: 25 walk po 2 minuty.
 7. Test kondycyjny: 60 pompek na pięściach, 20 pompek na palcach, 100 skłonów w przód ze skrętami do kolan, 20 przeskoków nad partnerem, 20 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz, stanie na rękach przez 60 sekund, 10 podciągnięć na drążku, skłon w przód w siadzie rozkrocznym (klatka piersiowa dotyka podłogi).
 8. Ukemi-waza: pad w bok raz na prawo, raz na lewo, Karate-ne-waza.
 9. Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.
1 Kyu

 1. Uderzenia i cięcia: ryuto-ken-tsuki (jodan, chudan, gedan), naka-yubi-ippon-ken (jodan, chudan), oya-yubi-ken (jodan, chudan), atama-tsuki (mae, yoko, ushiro).
 2. Bloki: kake-uke-jodan, haito-uchi-uke.
 3. Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, oroshi-soto-kakato-geri, tobi-yoko-geri, ushiro-mawashi-tobi-geri.
 4. Renraku: lewa pozycja renraku, a – poruszanie się atakując: oi-tsuki, gyaku-tsuki, oi-tsuki i shita-tsuki, b – poruszanie się atakując: oi-mawashi i geri, oi-tsuki, gyaku-tsuki, gyaku-mawashi-geri i gedan-barai.
 5. Tachi-waza (rzuty): o-soto-gari, o-uchi-gari, de-ashi-barai, o-goshi i seoi-nage.
 6. Jiyu-ippon-kumite: VI kyokushin-kumite: atakujący: migi-yoko-geri i staje w sanchin-dachi 45 stopni; broniący się: migi-gedan-barai, cofnięcie lewej stopy, hidari-kin-geri, migi-tate-tsuki-jodan.
 7. Jyiu-kumite: 30 walk po 2 minuty.
 8. Tameshiwari: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi i keri.
 9. Test kondycyjny: 70 pompek na pięściach, 20 pompek na 3 palcach, 100 skłonów w przód z podwójnym skrętem, 25 przeskoków nad partnerem, 30 przeskoków z pasem trzymanym oburącz, stanie na rękach przez 60 sekund, 15 podciągnięć na drążku, skłon w przód w siadzie rozkrocznym (klatka piersiowa dotyka podłogi).
 10. Dobra znajomość słownictwa japońskiego stosowanego w Kyokushin.