Egzaminy informacje ogólne

Wymagania egzaminacyjne – informacje ogólne

O systemie stopni i egzaminach

Dla osób POWYŻEJ czternastego roku życia – STOPNIE SENIOR

W Karate Kyokushin funkcjonuje oparty na japońskiej tradycji system stopni uczniowskich (kyu) i mistrzowskich (dan). Kolejne stopnie oznaczane są różnymi kolorami pasów lub odpowiednimi pagonami (tzw. „belkami”) naszytymi na pasie. Stopnie uczniowskie (kyu) liczy się od dziesiątego kyu (najniższy stopień) w górę. Oznaczane są następująco:

10 kyu – pomarańczowy pas
9 kyu – pomarańczowy pas z niebieską belką
8 kyu – niebieski pas
7 kyu – niebieski pas z żółtą belką
6 kyu – żółty pas
5 kyu – żółty pas z zieloną belką
4 kyu – zielony pas
3 kyu – zielony pas z brązową belką
2 kyu – brązowy pas
1 kyu – brązowy pas z czarną belką

Biały pas nie oznacza żadnego stopnia i służy do zawiązywania karate-gi (stroju do treningu karate), przez osoby, które nie zdobyły jeszcze żadnego stopnia w Karate Kyokushin.

Stopnie mistrzowskie (dan) oznaczane są zawsze czarnym pasem i odpowiednią ilością złotych pagonów – od stopnia 1 dan do najwyższego 10 dan.

Aby zostać posiadaczem danego stopnia należy zdać egzamin – prowadzony zawsze przez uprawnionego egzaminatora, posiadacza stopnia co najmniej 2 dan. Do każdego stopnia przyporządkowane są odpowiednie wymagania egzaminacyjne. Egzamin składa się z technik kihon (uderzeń, bloków, pozycji), kata (form będących połączeniem powyższych technik) i kumite, czyli walki sportowej (począwszy od 6 kyu).

Dla osób PONIŻEJ czternastego roku życia – STOPNIE JUNIOR

Dzieci trenujące Karate Kyokushin w specjalnie wyprofilowanych grupach objęte są systemem stopni uczniowskich kyu „junior”. System ten oparty jest na tradycyjnym, opisanym powyżej schemacie stopni i kolorów pasów, natomiast różni się doborem wymagań egzaminacyjnych – są one dostosowane do możliwości motorycznych, koordynacyjnych i psychicznych dziecka.

W systemie „junior” wymagania na stopnie od 10 do 5 kyu podzielono na trzy części – stąd w ramach jednego kyu zdaje się trzy egzaminy. Egzaminy na stopnie dla dzieci odbywają się nie – jak w przypadku dorosłych – dwukrotnie w ciągu roku, lecz mogą odbywać się częściej. Podstawowe egzaminy podsumowują półroczne okresy treningowe (odbywają się zazwyczaj w styczniu i czerwcu), natomiast dodatkowe egzaminy mogą mieć miejsce na obozach treningowych, gdzie duża intensywność zajęć powoduje, że odpowiadają one kilku miesiącom normalnego treningu w sekcji.

Egzaminów na kolejne stopnie nie można łączyć, ani pomijać ich kolejności. Każdy egzamin oznacza się opisanym powyżej kolorem pasa i czerwonym pagonem na pasie odpowiadającym danemu stopniowi junior.

Oznaczenia stopni w systemie Kyu Junior:

KYU

KOLOR PASA

BELKA

PAGONY JUNIOR

10.1

POMARAŃCZOWY

– – –

1 CZERWONY

10.2

POMARAŃCZOWY

– – –

2 CZERWONE

10.3

POMARAŃCZOWY

– – –

3 CZERWONE

9.1

POMARAŃCZOWY

NIEBIESKA

1 CZERWONY

9.2

POMARAŃCZOWY

NIEBIESKA

2 CZERWONE

9.3

POMARAŃCZOWY

NIEBIESKA

3 CZERWONE

8.1

NIEBIESKI

– – –

1 CZERWONY

8.2

NIEBIESKI

– – –

2 CZERWONE

8.3

NIEBIESKI

– – –

3 CZERWONE

7.1

NIEBIESKI

ŻÓŁTA

1 CZERWONY

7.2

NIEBIESKI

ŻÓŁTA

2 CZERWONE

7.3

NIEBIESKI

ŻÓŁTA

3 CZERWONE

6.1

ŻÓŁTY

– – –

1 CZERWONY

6.2

ŻÓŁTY

– – –

2 CZERWONE

6.3

ŻÓŁTY

– – –

3 CZERWONE

5.1

ŻÓŁTY

ZIELONA

1 CZERWONY

5.2

ŻÓŁTY

ZIELONA

2 CZERWONE

5.3

ŻÓŁTY

ZIELONA

3 CZERWONE

1. Belkę wyróżniającą nieparzyste kyu należy naszyć jako pierwszą , szerokość ok 1 cm.
2. Odległość pierwszego pagonu od początku pasa – 10 cm.
3. Kolejne pagony naszywamy w stronę początku pasa w odległości do 2 cm.
4. Szerokość czerwonych pagonów ok. 0,5 cm.

Rozpoczynając 14 rok życia licząc rocznikiem adept Karate Kyokushin zachowuje posiadany kolor pasa jeśli wcześniej zdobył wszystkie 3 czerwone belki na danym psie. Kolejny egzamin zdaje już na pełny, następny stopień w systemie senior. Jeśli nie zdobył 3 belek w systemie junior to zdaje na na dany pas cały egzamin w systemie senior. Do czasu zaliczenia egzaminu na dany stopień w systemie senior używa dotychczas posiadanego pasa zw systemie junior (z czerwonymi belkami).

POWODZENIA !!!